ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง)

สอบวัดการอ่าน ป.3, ป.6

โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง) เป็นสนามสอบวัดความสามารถในการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้(Literacy)ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหันตะเภาและโรงเรียนวัดมาบปลาเค้า สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 โดยมี ศน.ณิชรญา ใจเด็ด ศน.สพป.พบ.2 เป็นผู้นิเทศตรวจเยี่ยม มีผอ.พัฒน์พรชัย เมฆวิลัยเป็นประธานสนามสอบ ครูเบญจมาศ ทองมี เป็นกรรมการกลาง ครูสุรีรัตน์ แตงอวบและครูบังอร ทองทา เป็นกรรมการทดสอบ ผอ.รัฐรพี เชื้อทอง เป็นกรรมการควบคุมนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้ เมื่อ 5 มี.ค.57

 

ผจก.วชิระเลี้ยงอาหารนักเรียน

ผจก.วชิระ ศิริเทียนทอง บริษัท ติยะมาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ร่วมด้วยคุณอริสา คำศิลป์พร้อมเพื่อน ๆ ได้มาเลี้ยงข้าวมันไก่พร้อมน้ำหวาน ขนม แก่นักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ เมื่อ 28 ก.พ.57

 

สอบ LAS ป.2, ป.5

รองฯ บุญรอด พุทธารักษ์ รองฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ LAS โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า โดยมี ผอ.พัฒน์พรชัย เมฆวิลัย เป็นประธานสนามสอบ, ครูประจวบ ชาญศิริ เป็นกรรมการกลาง, ครูชลอ ฉิมงามและครูเฉลียว แสนสำราญ เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้ เมื่อ 26 ก.พ.57

 

สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง) เป็นสนามสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้น ป. 3 ของโรงเรียนวัดมาบปลาเค้าและโรงเรียนบ้านหันตะเภามาร่วมสอบด้วย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ ผอ.พัฒน์พรชัย เมฆวิลัย ประธานสนามสอบ ผอ.รัฐรพี เชื้อทอง กรรมการควบคุมนักเรียน คุณครูชัยยัณห์ หะตั๋งและคุณครูนงเยาว์ ฉิมพาลี เป็นกรรมการกำกับการสอบ และคุณครูเอมอร กลิ่นประเสริฐ เป็นกรรมการกลาง ผู้ตรวจนิเทศจากสพป.พบ.2 คือ  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการสอบในครั้งนี้ เมื่อ 24 ก.พ. 2557

 

คุณประไพ เลี้ยงอาหารกลางวัน

คุณประไพ ลอยทอง พร้อมทั้งเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันมาเลี้ยงลูกชิ้นทอดและน้ำผลไม้ปั่นแก่นักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ เมื่อ 3 มี.ค.57

 

ร่วมงานตลาดนัดความรู้ปฐมวัย

โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง)ร่วมกับศูนย์เครือข่ายรวมใจสี่ตำบลร่วมงานตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัยโดยคุณเบญจมาศ ทองมีเป็นตัวแทนประสานงานดำเนินการ จัดโดย สพป.เพชรบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านท่ายาง เมื่อ 28 ก.พ.57

 

ครู ผู้ปกครองเลี้ยงอาหารกลางวัน

คุณครูประจวบ ชาญศิริ, คุณครูเบญจมาศ ทองมี, คุณยายนึก แย้มน้อย, คุณทิพย์ บัวงาม, คุณประไพ ลอยทอง, คุณมาลินี อ่วมเทศ คุณรองรัตน์ อยู่ยืนยง, คุณราตรี เฉียบแหลม, คุณสุนัน เฉียบแหลม ได้มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและน้ำหวานแก่นักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ เมื่อ 27 ก.พ.57

 

ญาติครูเบญจมาศเลี้ยงอาหาร

คณะญาติสนิทมิตรสหายคุณครูเบญจมาศ ทองมี ประกอบด้วย คุณอโณทัย ศฤงคารกุลกิจ, คุณจีรวัฒน์ โพนทอง, คุณธิดารัตน์ ทองมี ได้อนุเคราะห์มาเลี้ยงไก่ทอดห้าดาว น้ำหวานและขนม แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง)ทุกคน รวมมูลค่า 2,590 บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูง เมื่อ 18 ก.พ.57

 
โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง)หมู่ที่ 3 ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทร. 032-506021, 081-3788129 Email: mapplakao@hotmail.co.th Web: www.school.makvilai.com ยินดีต้อนรับ

บุคลากร ม.ค.

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ปฏิทินกิจกรรมล่าสุด

No events

สื่อการสอน EDLTV

Polls

เวบไซต์โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า
 

Who's Online

เรามี 68 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กำหนดการโรงเรียน